Plan Daltoński

Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów a więc zrywa z tradycyjnym sztywnym klasowo lekcyjnym systemem nauczania. Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1973) która przedstawiła swą koncepcję w książce pt. „Wykształcenie wg planu daltońskiego”. Myśl organizowania pracy indywidualnie zrodziła się u Parkhurst ok. 1905 roku, kiedy zaczynając swą karierę nauczycielską zmuszona była pracować z kilkoma klasami jednocześnie. Wtedy to właśnie wpadła na pomysł indywidualnej nauki każdego z uczniów. Poprosiła starszych uczniów, aby pomogli młodszym oraz przy ich pomocy przerobiła magazyn szkolny w klasę, w której każdy kąt przeznaczyła na inny przedmiot. Parkhurst chciała, aby nauczanie masowe w klasie zastąpić samodzielnym uczeniem się dzieci w szkole, pozwolić dzieciom uczyć się we własnym tempie, pobudzić do współpracy, zastosować indywidualne sprawdzanie wyników pracy u każdego ucznia przez nauczyciela.

Nauka wolności

uczeń ma prawo wyboru kolejności wykonywania zadań; nic nie jest mu narzucane, dziecko jest stymulowane, aby wykonać określone zadania, za które staje się odpowiedzialny

Nauka samodzielności

dziecko według wskazówek i instrukcji nauczyciela stara się sprostać zadaniu, korzysta z pomocy rówieśników, a gdy zadanie przerasta jego umiejętności, wówczas dziecko jest wspierane przez nauczyciela

Nauka współpracy

dzieci wyjaśniają sobie nawzajem, jak coś zrobić, co niekiedy lepiej do nich dociera niż to, co tłumaczy osoba dorosła

ZAŁOŻENIA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA

Od początku funkcjonowania Przedszkola i Żłobka naszą największa misją było stworzenie miejsca, w którym Dzieci czują się dobrze, bezpieczne i kochane

 • Kadra specjalistów

  Atmosferę miejsca tworzą ludzie, dlatego tak dobraliśmy kadrę, aby z szacunkiem umiała przekazać dziecku to, co ważne i cenne dla jego rozwoju. Kadrę specjalistów tworzą ,,Ciocie’’  które z ogromnym zaangażowaniem dbają o bezpieczną przestrzeń dzieci do tego, aby ich pobyt w przedszkolu/żłobku stanowiła zabawa, ruch  a przy okazji także nauka.

 • Odpowiednie warunki

  Wierzymy, że dziecko pragnie i umie się rozwijać, wzrastać, a naszym zadaniem jest stworzenie mu do tego odpowiednich warunków. Dlatego proponujemy naukę przez zabawę, kontakt z rówieśnikami i z naturą. Zapewniamy dużo ruchu i aktywności, odpowiednie odżywianie, podążanie za potrzebami i emocjami dziecka, kształtowanie wartości, jasnych reguł i zasad. Dbamy o naukę samodzielności, współpracy, uważności i rozwiązywania problemów.

 • Przyroda

  Pielęgnowanie więzi człowieka z przyrodą poprzez tworzenie warunków do samodzielnej eksploracji otaczającej dziecko przyrody jest jednym z ważniejszych założeń przedszkola. Rozumiemy przez to rozwijanie u dziecka szacunku dla systemu ekologicznego ziemi i naukę życia w zgodzie z naturą i jej rytmem. Naszym codziennym rytuałem są spacery odbywane niezależnie od pogody i warunków atmosferycznych. W okresie wisenno-letnim nasze Dzieci popołudnia spędzają na placach zabaw.

 • Plan Daltoński

  Program naszego Przedszkola jest oparty na planie daltońskim, w myśl którego dzieci różnią się między sobą zdolnościami, zainteresowaniami, sposobem przyswajania informacji. Naszym celem jest pobudzanie, wzmacnianie i rozwijanie tych indywidualnych predyspozycji. Podkreślając mocne strony i wykorzystując naturalny potencjał dzieci wynikający z chęci poznawania świata, staramy się budować wewnętrzną motywację do nauki.

 • Działanie

  Dziecko poznaje świat i uczy się poprzez działanie, dlatego decydującą rolę w procesie edukacyjnym odgrywa jego własna aktywność. W naszej pracy wykorzystujemy metody zachęcające do samodzielności, odkrywania, doświadczania, eksperymentowania, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Skłaniamy do brania odpowiedzialności, planowania swoich działań, podejmowania współpracy z rówieśnikami, a wszystko to, aby umożliwić rozwój nie tylko w zakresie umiejętności poznawczych, ale także społecznych i emocjonalnych. Dzięki ukształtowanej w ten sposób wewnętrznej motywacji i odporności emocjonalnej, dziecko jest świadome własnych możliwości, potrafi zarówno pomóc, jak i skorzystać ze wsparcia innych osób, nie obawia się trudności i chętnie podejmuje nowe wyzwania.