Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 6.45 do 8.00 oraz od godz. 13.00 do 16.00 wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dzieci 6-letnie są zwolnione z opłat za pobyt.

Wyżywienie wynosi 17 zł za dzień.

OPŁATY ZA ŻŁOBEK

Opłata uzależniona jest od dofinansowania z UmiGm oraz dopłat z Zusu

Wyżywienie: 15 zł za każdy dzień, zwracane jest od 3. dnia nieobecności