Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 6.45 do 8.00 oraz od godz. 13.00 do 16.30 wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dzieci 6-letnie są zwolnione z opłat za pobyt.

Wyżywienie wynosi 10 zł za dzień.

OPŁATY ZA ŻŁOBEK

300 ZŁ ZA MIESIĄC +10 zł za każdy dzień wyżywienia.

Wyżywienie zwracane jest od 3. dnia nieobecności