Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 6.45 do 8.00 oraz od godz. 13.00 do 16.30 wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dzieci 6-letnie są zwolnione z opłat za pobyt.

Wyżywienie wynosi 9 zł za dzień.

OPŁATY ZA ŻŁOBEK

500 ZŁ ZA MIESIĄC OD GODZ. 6.45-16.30 + 9,00 ZŁ ZA POSIŁEK

300 ZŁ ZA MIESIĄC OD GODZ. 6.45 – 13.00 + 7,00 ZŁ ZA POSIŁEK