Założenia

 • Kadra specjalistów

  Atmosferę miejsca tworzą ludzie, dlatego tak dobraliśmy kadrę, aby z szacunkiem umiała przekazać dziecku to, co ważne i cenne dla jego rozwoju. Kadrę specjalistów tworzą ,,Ciocie’’  które z ogromnym zaangażowaniem dbają o bezpieczną przestrzeń dzieci do tego, aby ich pobyt w przedszkolu/żłobku stanowiła zabawa, ruch  a przy okazji także nauka.

 • Odpowiednie warunki

  Wierzymy, że dziecko pragnie i umie się rozwijać, wzrastać, a naszym zadaniem jest stworzenie mu do tego odpowiednich warunków. Dlatego proponujemy naukę przez zabawę, kontakt z rówieśnikami i z naturą. Zapewniamy dużo ruchu i aktywności, odpowiednie odżywianie, podążanie za potrzebami i emocjami dziecka, kształtowanie wartości, jasnych reguł i zasad. Dbamy o naukę samodzielności, współpracy, uważności i rozwiązywania problemów.

 • Przyroda

  Pielęgnowanie więzi człowieka z przyrodą poprzez tworzenie warunków do samodzielnej eksploracji otaczającej dziecko przyrody jest jednym z ważniejszych założeń przedszkola. Rozumiemy przez to rozwijanie u dziecka szacunku dla systemu ekologicznego ziemi i naukę życia w zgodzie z naturą i jej rytmem. Naszym codziennym rytuałem są spacery odbywane niezależnie od pogody i warunków atmosferycznych. W okresie wisenno-letnim nasze Dzieci popołudnia spędzają na placach zabaw.

 • Plan Daltoński

  Program naszego Przedszkola jest oparty na planie daltońskim, w myśl którego dzieci różnią się między sobą zdolnościami, zainteresowaniami, sposobem przyswajania informacji. Naszym celem jest pobudzanie, wzmacnianie i rozwijanie tych indywidualnych predyspozycji. Podkreślając mocne strony i wykorzystując naturalny potencjał dzieci wynikający z chęci poznawania świata, staramy się budować wewnętrzną motywację do nauki.

 • Działanie

  Dziecko poznaje świat i uczy się poprzez działanie, dlatego decydującą rolę w procesie edukacyjnym odgrywa jego własna aktywność. W naszej pracy wykorzystujemy metody zachęcające do samodzielności, odkrywania, doświadczania, eksperymentowania, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Skłaniamy do brania odpowiedzialności, planowania swoich działań, podejmowania współpracy z rówieśnikami, a wszystko to, aby umożliwić rozwój nie tylko w zakresie umiejętności poznawczych, ale także społecznych i emocjonalnych. Dzięki ukształtowanej w ten sposób wewnętrznej motywacji i odporności emocjonalnej, dziecko jest świadome własnych możliwości, potrafi zarówno pomóc, jak i skorzystać ze wsparcia innych osób, nie obawia się trudności i chętnie podejmuje nowe wyzwania.

Dodaj komentarz